Montering av lykter

Kommisjonsdirektiv om montering av lykter og lyssignaler på motorvogner og tilhenger....

COMMISSION DIRECTIVE 2008/89/EC of 24 September 2008 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Etter endt høring er direktiv 2008/89/EF implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 28-1.

Direktivet trådte i kraft 16. okt 2009 i EU, og ble implementert i norsk rett 2. november 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/89/EF endrer særdirektiv 76/756/EØF bilag II, og tilpasser de tekniske krav på dette området til det som gjelder etter FN/ECE-regulativ 48. Direktivet åpner for montering av adaptive frontlykter og nødbremselys. Bakgrunnen for endringen er ønsket om økt ferdselssikkerhet på veg ved å forbedre synligheten av kjøretøyene ved krav om montering av kjørelys og ekstra nødbremsesignallys.

Vurdering

Andre opplysninger

Norge har vært tilstede under arbeidet med endring av FN/ECE- regulativ 48 og vært positiv til forslaget. Videre har vi vært tilstede på CATP-møte i EU-kommisjonen når forslaget til direktiv ble behandlet der. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/89/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/756/EØF
Celexnr.: 32008L0089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2008
Frist returnering standardskjema: 07.11.2008
Dato returnert standardskjema: 17.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.09.2009
Høringsfrist: 02.11.2009
Frist for gjennomføring: 26.04.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 02.11.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.11.2009

Lenker

Til toppen