Vet AI

Kommisjonsvedtak av 10. oktober 2008 om midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtupe H5N1 hos fjørfe i tyskland...

Commision Decition of 10 Oktober 2008 concerning certain interim protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in poultry in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten gir A- og B- områder i Tyskland i forbindelse med utbrudd av H5N1 iSaxony.

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i "forskrift 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap", og i tilfelle et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil A- og B-områder opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/795/EF
Celexnr.: 32008D0795

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen