Vet AI

Kommisjonsvedtak 24. oktober 2008 om endring av kommisjonsvedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland...

amending Decision 2006/415/EF concerning certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Retsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir A- og B- områder i Tyskland i forbindelse med utbrudd av H5N1 iSaxony.

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i "forskrift 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap", og i tilfelle et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil A- og B-områder opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendring.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/812/EF
Celexnr.: 32008D0812

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker