Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009 av 20. april 2009 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr...

Commission Regulation (EC) No 322/2009 of 20 April 2009 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler permanent godkjenning av tre enzympreparater. Alle tre har vært midlertidig godkjent tidligere. Godkjenningen er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF.

1. Endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner. Preparatet har vært midlertidig godkjent til samme formål ved forordning (EF) nr. 358/2005. Det er videre permanent godkjent som tilsetnigsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1259/2004, i fôr til avvent smågris ved forordning (EF) nr. 1206/2005, i fôr til slaktegris og slaktekalkun ved forordning (EF) nr. 516/2007 og er godkjent for 10 år som tilsetningsstoff i fôr til slakteender ved forordning (EF) nr. 242/2007.

Hensikten med å tilsette enzympreparatet til fôrblandinger er å bedre fordøyeligheten av fôr med høyt innhold av arabinoksylaner, som f eks blandinger som inneholder over 40% hvete eller bygg.

Endringen rettsakten medfører er at preparatet har fått nr E 1606 og ikke lenger har tidsbegrensning for bruk i fôr til verpehøner.

2. Endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma longibrachiatum (IMI SD 135) som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner og til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt. Preparatet har vært midlertidig godkjent til samme formål og til bruk i slaktegrisfôr ved forordning 1436/1998/EF. Det er permanent godkjent til bruk i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 2148/2004 og til slaktekalkun ved forordning (EF) nr. 828/2007.

Hensikten med å tilsette enzympreparatet til fôrblandinger er å bedre fordøyeligheten av fôr med  høyt innhold av arabinoksylaner, som f eks verpehønefôr som inneholder over 40% hvete eller mais eller smågrisfôr som inneholder over 40% hvete.

Endringen rettsakten medfører er at preparatet har fått nr E 1617 og ikke lenger har tidsbegrensninger for bruk i fôr til verpehøner og avvent smågris.

3. Endo-1,3(4)-beta-glukanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Penicillium funiculosum (IMI SD 101) som tilsetningsstoff i fôr til slakteender og til avvent smågris inntil ca 35 kg levendevekt. Preparatet har vært midlertidig godkjent til samme formål ved forordning (EF) nr. 2148/2004. Det er permanent godkjent som tilsetnigsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1259/2004, til verpehøner og slaktekalkun ved forordning (EF) nr. 943/2005 og i fôr til slaktegris ved forordning (EF) nr. 1206/2005.

Hensikten med å tilsette enzympreparatet til fôrblandinger er å bedre fordøyeligheten av fôr med høyt innhold av betaglukaner og arabinoksylaner. Det kan f eks være fôrblandinger til slakteender med innhold av mer enn 50% bygg eller 60% hvete eller smågrisfôr som inneholder over 30% bygg eller 20% hvete.

Endringen rettsakten medfører er at preparatet har fått nr E 1604 og ikke lenger har tidsbegrensninger for bruk i fôr til slakteender og avvent smågris.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg I. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for fôrindustrien eller for Mattilsynet, da preparatene som nå er permanent godkjent tidligere har hatt midlertidig godkjenning. Betingelsene for godkjenningen er uendret bortsett fra at den ikke er tidsbegrenset.

Rettsakten sendes på høring sammen med andre rettsakter om tilsetningsstoff til fôr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 322/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0322

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2009
Frist returnering standardskjema: 15.05.2009
Dato returnert standardskjema: 04.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2009
Høringsfrist: 25.06.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen