AI Kroatia og Sveits

Kommisjonsvedtak 2009/494/EF av 25. juni 2009 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Kroatia og Sveits...

Commision Decission 2009/494/EC of 25 June 2009 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in Croatia and Switzerland ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er kun en forlengelse av gyldighetstiden for beskyttelsesvedtaket, fra 1. juli 2009 til 31.desember 2010.

Merknader

Endringene er kun i hjemmelsfeltet til forskrift 16.09.08 nr 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Kroatia og Sveits.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/494/EF
Celexnr.: 32009D0494

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker