EØS-notatbasen

Endringsforordning om ultrafiolett stråling

Kommisjonens forordning (EF) Nr. 859/2009 av 18. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 244/2009 angående krav til miljøvennlig design for ultrafiolett stråling fra ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger...

Commission Regulation (EC) No 859/2009 of 18 September 2009 amending Regulation (EC) No 244/2009 as regards the ecodesign requirements on ultraviolet radiation of non-directional household lamps (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukendeprodukter (EELEP) den 8. juni 2009. Forordningen trådte i kraft i EF 19. september med en tilbakevirkende virkningsdato satt til 1. september 2009.

Forordningen ble vedtatt i EØS komiteen den 11.02.2011. Forordningen ble gjennomført i norsk rett den 23.02.2011 med anvendelse i Norge fra den 1.03.2011.

Sammendrag av innhold

Forordning nr 244/2009 stiller krav til lyskilders bruksegenskaper. Etter at forordningen ble vedtatt, har det fremkommet opplysninger om at den grense for UVC-stråling som er fastsatt i tabell 5 i forordningen, ikke lar seg oppfylle for halogenglødelamper uten ekstra ytterkolbe (halogenglødelamper med sokkel G9 og R7  til vanlig nettspenning og lavvolthalogenlamper). Dette gjør at disse lampene utilsiktet også ville bli forbudt den 1. september 2009.

Utfasing av lamper med G9- og R7-sokkel overveies kun på lang sikt siden de benyttes mange steder og at det i øyeblikket ikke finnes egnede erstatningsprodukter som kan brukes i armaturer konstruert for slike lamper. I henhold til betraktning nr 21 i forordning (EF) nr. 244/2009, gjør foranstaltningens krav det mulig å beholde lamper med G9- og R7-sokler på markedet i en begrenset periode. Forordningen nevner ikke noe om denne periodes lengde, men det var ikke til hensikt å forby disse lampene fra 1. september 2009 på grunnlag av deres UVC-stråling, såfremt de ellers oppfyller forordningens andre krav.     

Reviderte krav:

De to radene i tabellen med krav til  "UVA + UVB-stråling" og "UVC-stråling" er fjernet i de reviderte kravene.  Bilag II i forordning (EF) nr 244/2009 blir derfor hetende som angitt nedenfor:

Krav til miljøvennlig design av ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger

Tabell 5

Krav til lyskilders bruksegenskaper, unntatt for kompaktlysstofflamper og LED-lamper

Bruksegenskaper

Fase 1

Fase 5

Faktisk lyskildelevetid

(Rated lamp lifetime)

≥ 1000 timer

≥ 2000 timer

Vedlikeholdsfaktor (lystilbakegang)

(Lumen maintenance)

≥ 85 % ved 75 % av den faktiske gjennomsnittlige levetid

≥ 85 % ved 75 % av den faktiske gjennomsnittlige levetid

Antall tenn-slukk-sykluser

(Number of switching cycles)

≥ fire ganger den faktiske lyskildelevetid uttrykt i timer

≥ fire ganger den faktiske lyskildelevetid uttrykt i timer

Tenntid

(Starting time)

< 0,2 s

< 0,2 s

Oppvarmingstid til 60 % Φ

(Lamp warm-up time to  60 % Φ)

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Utfall

(Premature failure rate)

≤ 5,0 % ved 100 timer

≤ 5,0 % ved 200 timer

Effektfaktor

(Lamp power factor)

≥ 0,95

≥ 0,95

Vurdering

Det antas at forordningen ikke har noen spesielle konsekvenser for norske forhold.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)4641
Rettsaktnr.: 859/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0859

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.09.2009
Frist returnering standardskjema: 02.11.2009
Dato returnert standardskjema: 10.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.02.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: