Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2008 av 12. desember 2008 om avvik fra forordning (EF) 1251/2008 og suspensjon av import til EU/EØS fra Malaysia av forsendelse av visse akvakulturdyr...

Commission Regulation (EC) No 1252/2008 of 12. December 2008 derogating from Regulation (EC) No 1251/2008 and suspending imports into the Community from Malaysia of consignments of certain aquaculture animals...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.02.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Liste over tredjestater hvorfra import av akvakulturdyr er tillatt til EU/EØS, er gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008 sammen med vilkår og krav til serifikater og liste over vektorarter. Forordning (EF) nr. 1252/2008 endrer kun listen over tredjestater. Listen er endret slik at det kun er enkelte arter av karpefisk som er tillatt å importere til akvarieformål fra Malaysia.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA. 

Merknader

Forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 er ennå ikke gjennomført i norsk rett, men vil bli sendt på høring om kort tid sammen med andre forslag til endringer av omsetnings- og sykdomsforskriften (FOR 2008-06-17 nr. 819). I den forbindelse er planen at forordning (EF) nr. 1252/2008 også gjennomføres i samme forskrift. Siden forordning (EF) nr. 1251/2008 hovedsakelig inneholder bestemmelser som gjennomføres i norsk rett etter vanlig prosedyre, er heller ikke listen over tredjestater gjennomført etter forenklet prosedyre.

Det materielle innholdet i forordning (EF) nr. 1252/2008 er likevel ivaretatt i gjeldende norsk rett. Kommisjonsvedtak 2008/641/EF, som har det samme materielle innholdet som forordning (EF) nr. 1252/2008, er allerede gjennomført i norsk rett. Kommisjonsvedtak 2008/641/EF fastsetter tilsvarende endring av lister over tredjestater som gitt i kommisjonsvedtak 2003/858/EF og 2006/656/EF.

Vedtak 2008/641/EF er gjennomført ved at lister over tredjestater er oppdatert og lagt ut på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetnings- og sykdomsforskriften, jf. EØS-notat etter forenklet prosedyre til vedtak 2008/641/EF publisert 12.11.2008. Lister over tredjestater som gitt i kommisjonsvedtak 2003/858/EF og 2006/656/EF vil være gjeldende i norsk rett frem til forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 er fastsatt. Det vil derfor ikke få noen praktisk betydning om forodning (EF) nr. 1252/2008 gjennomføres på et senere tidspunkt.

Forodning (EF) nr. 1252/2008 skal i utgangspunktet gjennomføres etter forenklet prosedyre, men forodning (EF) nr. 1252/2008 endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 som hovedsakelig inneholder bestemmelser som gjennomføres i norsk rett etter vanlig prosedyre og høring. Forodning (EF) nr. 1252/2008 gjennomføres samtidig med forordning (EF) nr. 1251/2008. Begge forordningene gjennomføres i henvisningsforskrift som sendes på høring. Det materielle innholdet i forordning (EF) nr. 1252/2008 er likevel ivaretatt i gjeldende norsk rett, jf. gjennomføringen av kommisjonsvedtak 2008/641/EF.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1252/2008
Celexnr.: 32008L1252

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.03.2009
Høringsfrist: 15.05.2009
Frist for gjennomføring: 01.01.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen