Endring av EASA Form 15a

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1057/2008...

Regulation (EC) 1057/2008...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder kun en redaksjonell endring av EASA Form 15a - Airworthiness Review Certificate - som finnes i forordning 1702/2003, annex(part 21), annex II.

Sakkyndige instansers merknader

Endringene er gjort for å tilpasse skjemaet til de endringer i 2042/2003 som følger av forordning 1056/2008

Vurdering

Endringen har ingen praktisk betydning i forbindelse med utstedelsen av ARC-er.

Konklusjon 

Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)1057
Rettsaktnr.: 1057/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1057

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2008
Frist returnering standardskjema: 05.12.2008
Dato returnert standardskjema: 20.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 070/2009
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.02.2009
Høringsfrist: 08.04.2009
Frist for gjennomføring: 29.10.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 31.07.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.08.2009

Lenker