Kommisjonsbeslutning (EF) nr. 825/2008 av 23. oktober 2008 om endring av kommisjonsbeslutning (EF) nr. 241/2006 om import av visse sneglarter til humant konsum fra Madagaskar...

Kommisjonsbeslutning (EF) nr. 825/2008 av 23. oktober 2008 om endring av kommisjonsbeslutning (EF) nr. 241/2006 om import av visse sneglarter til humant konsum fra Madagaskar...

Commision Decision of 23 October 2008 amending Decision 2006/241/EC as regards the import of certain species of snails for human consumption from Madagascar...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.01.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Kommisjonsbeslutning (EF) nr. 241/2006 som forbød import av animalske næringsmidler, bortsett fra fisk, fra Madagaskar. Kontrollbesøk på Madagaskar i mars 2007 viste at landet kan gi tilfredsstillende garantier for at import av visse sneglarter kan tillates. Beslutningen endres i overensstemmelse med dette.

Merknader

Rettsakten er gjennomført i forskrift av 31. oktober 2008 nr. 1169 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av animalske næringsmidler fra Madagaskar.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/825/EF
Celexnr.: 32008D0825

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 31.10.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen