Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til COC

Kommisjonens forordning (EF) nr. 385/2009 av 7. mai 2009 om erstatning av bilag IX til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF...

Commission Regulation (EC) No 385/2009 of 7 May 2009 replacing Annex IX to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such v...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Kommisjonen vedtok forordningen 7. mai 2009. Den trådte i kraft i EU 29. april 2009. Frem til 29. april 2010 skal fabrikanten levere COC som er i overenstemmelse med modellen i bilag IX til direktiv 70/156/EØF. Etter dette skal den nye forordningen gjelde.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 6/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Sammendrag av innhold

I direktiv 2007/46/EF er det fastsatt en harmonisert ramme med administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy. Dette innebærer blant annet at fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere COC (samsvarssertifikat) med hvert kjøretøy av samme type. COC er en offisiell erklæring om at kjøretøyet er i henhold til den typegodkjente utgaven. I direktiv 2007/46/EF bilag IX finnes det en modell for COC. Det er viktig at COC er forståelig og inneholder relevante opplysninger som skal gjøre det enklere for godkjenningsmyndigheten. Nåværende COC har ikke vært endret siden 2001. Kommisjonen har på bakgrunn av det nye rammedirektivet 2007/46/EF funnet det nødvendig å ajourføre COC. Bilag IX i direktiv 2007/46/EF erstattes derfor med forordning (EF) nr. 385/2009. Ny COC betyr at kjøretøyfabrikantene må gjøre enkelte endringer i sine rutiner. Det gis derfor en overgangsperiode før innføringen av de nye kravene til COC.

Vurdering

Direktiv 2007/46/EF er per i dag ikke tatt inn i EØS-avtalens vedlegg, da Norge vil be om en tilpasningstekst til direktivet. Det er likevel tatt inn en henvisning i kapittel 6 i kjøretøyforskriften til at de kjøretøy som er EF-typegodkjent i samsvar med direktiv 2007/46/EF skal anses som godkjent i Norge, med forbehold om de punkter hvor Norge vil be om tilpasningstekst for å kunne beholde våre nasjonale krav. De materielle og administrative bestemmelser i forordning (EF) nr. 385/2009 som endrer et av bilagene til direktiv 2007/46/EF, vil på samme måte bli gjort til en del av kjøretøyforskriften, for å sikre at nye kjøretøy som er i henhold til kravene i forordningen kan godkjennes i Norge.

Forordningen er relevant etter EØS-avtalen og anses for å være akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 385/2009
Basis rettsaktnr.: 0046/2007
Celexnr.: 32009R0385

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2009
Frist returnering standardskjema: 01.07.2009
Dato returnert standardskjema: 15.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.07.2010
Høringsfrist: 17.09.2010
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker

Til toppen