Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Montering av lys på traktorer

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/61/EF av 13. juli 2009 om montering av lykter og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer ...

Directive 2009/61/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Europaparlamentet og Rådet vedtok direktivet 13. juli 2009. Det kommer til anvendelse fra 1. januar 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 42/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Sammendrag av innhold

Man har tidligere funnet det nødvendig å vedta harmoniserte krav til montering av lys på landbruks- og skogbrukstraktorer for å muliggjøre EF-typegodkjenning av traktorer i henhold til prosedyren som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF.

Direktiv 2009/61/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter, og inneholder ingen nye tekniske krav. Direktivet opphever direktiv 78/933/EØF som endret ved direktiver 82/890/EØF, 97/54/EF, 1999/56/EF, 2006/26/EF. Direktiv 78/933/EØF er et særdirektiv til direktiv 74/150/EØF, som er erstattet av 2003/37/EF (typegodkjenningsdirektivet for traktorer). 

Direktiv 2009/61/EF fastsetter tekniske krav til montering av lys og lysanordninger i forbindelse med typegodkjenning av traktorer.

Vurdering

Direktiv 78/933/EØF er implementert i kjøretøyforskriften. Forskriften må endres for å implementere direktiv 2009/61/EF.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)192
Rettsaktnr.: 2009/61/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2009
Frist returnering standardskjema: 16.10.2009
Dato returnert standardskjema: 27.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2012

Lenker

Til toppen