Renhetskriterier for fargestoffer

Kommisjonsdirektiv 2008/128/EF av 22. desember 2008 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til næringsmidler....

Commission Directive 2008/128/EC of 22 December 2008 laying down specific purity criteria concerning colours for use in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Direktivet ble publisert i Official Journal 10. januar 2009 (OJ L 6, 10.1.2009, p. 20).

Sammendrag av innhold

Direktivet innebærer en kodifisering av direktivene som omhandler renhetskriterier for fargestoffer, det gjøres ingen materielle endringer. Direktiv 95/45/EF, som gir renhetskriterier for denne kategorien tilsetningsstoffer, har blitt endret en rekke ganger. Direktivet har nå blitt kodifisert for å gjøres enklere og mer oversiktlig. Det nye direktivet inneholder renhetskriterier for alle tilsetningsstoffer omfattet av direktiv 94/36/EF.

Merknader

Rettsakten medfører endringer i hjemlingen og henvisningene i forskrift av 21.12.1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen er av en slik karakter at den ikke trenger å høres, jf forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte tilsetningsstoffene. Å samle disse renhetskriteriene i ett direktiv gjør det enklere for bransjen, forbrukerne og tilsynet å finne fram i bestemmelsene. Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/128/EF
Basis rettsaktnr.: 1995/45/EF
Celexnr.: 32008L0128

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2009
Frist returnering standardskjema: 30.03.2009
Dato returnert standardskjema: 03.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen