Tredje indikative liste

Direktiv 2009/161/EF om en tredje liste over veiledende grenseverdier for yrkesmessig eksponering for gjennomføring av Rådets direktiv 98/24/EF og om endring av direktiv 2000/39/EF...

COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU of 17 December 2009 establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2009

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er gjennomført ved administrative normer fastsatt av Arbeidstilsynet 12. desember 2011:

http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=231560

Sammendrag av innhold

Direktivet fastsetter veiledende grenseverdier for 20 skadelige stoffer som benyttes i arbeidslivet. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/161/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0161

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2010
Frist returnering standardskjema: 01.02.2010
Dato returnert standardskjema: 01.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 15.12.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.06.2012

Lenker

Til toppen