Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo (EU) nr 813/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2011 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acekinosyl, emamektin benzoat, etametsulfuron-metyl, flubendiamid, fludioksonil, kresoksim-metyl...

Commission Regulation (EU) No 813/2011 of 11 August 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, emamectin benzoate, ethametsulfuron-methyl, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-met...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdiene for rester av acekinosyl, emamektin benzoat, etametsulfuron-metyl, flubendiamid, fludioksonil, kresoksim-metyl, metoksifenozid, novaluron, tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse produkter, se tabell 1.

Grenseverdiene for acekinosyl, emamektin benzoat, fludioksonil, kresoksim-metyl, metoksifenozid og trifloksystrobin er endret fordi plantevernmidlet er søkt om å bli brukt til nye kulturer. I tillegg er det også økninger i grenseverdiene for å unngå handelshindringer med flere land. Grenseverdiene for etametsulfuron-metyl er økt for rapsfrø for å unngå handelshindringer med Canada. Grenseverdiene for flubendiamid, fludioksonil, novaluron og metoksifenozid er økt for noen produkter for å unngå handelshindringer med USA. Grenseverdiene for flubendiamid er økt i ris for å unngå handelshindringer med India.

De nye grenseverdiene er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) både i forhold til nødvendigheten av å endre dem og i forhold til forbrukernes sikkerhet. Konklusjonen var at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Tabell 1: Oppsummering av vedtak. Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 813/2011 for nøyaktig angivelse.

Stoff

Produkter hvor MRL er endret og årsak

Kommentarer til MRL

Acekinosyl

acaricide

Humle

0,01* mg/kg  til 15 mg/kg

Emamektin benzoat ,

insektsid

Plommer og aprikoser

0,01* mg/kg til 0,02 mg/kg

Etametsulfuron-metyl,

herbicid

Ingen MRL før. Nå deteksjonsgrense.

Rapsfrø pga handelshindringer med Canada.

Deteksjonsgrense for alle på 0,01* mg/kg, bortsett fra rapsfrø hvor den er 0,02 mg/kg

Flubendiamid,

insektmiddel

Tre nøtter, epler, pærer, kirsebær, fersken, bord- og vindruer, salat, spinat, selleri og tranebær for å unngå handelshindringer med USA.

Ris pga handelshindringer med India.

Fra 0,01* til henholdsvis 0,06 mg/kg i nøtter, 0,8 mg/kg i epler, 0,8 mg/kg i pærer, 1,5 mg/kg i kirsebær,  0,7 mg/kg i fiken, 1,0 mg/kg i bord- og vindruer, 6 mg/kg i salat, 10 mg/kg i spinat, 5 mg/kg i selleri, 0,2 mg/kg  i ris

Fludioksonil,  

fungicid

Søtpoteter, yam, bord- og vindruer pga handelshindringer med tredjeland.

Yam og søtpotet: 0,05* til 10 mg/kg, bord- og vindruer: 2 mg/kg til 4 og 5 mg/kg

Kresoksim-metyl,

fungicid

Blåbær og tranebær. Nytt virkeområde.

0,05* til 0,9 mg/kg for blåbær og tranebær

Metoksifenozid,  insektmiddel

Plommer. Nytt virkeområde.

Avokado og granatepler for å unngå handelshindringer med tredjeland.

Plommer: 0,02* til 0,1 mg/kg.

Avokado og granatepler da den allerede var endret i desember i henhold til Codex-verdier

Novaluron, 

insektmiddel

Tranebær pga handelshindringer med USA.

0,01* til 7 mg/kg

Tiakloprid,

insektmiddel

Bønner med belg. Nytt virkeområde.

0,02* til 0,2 mg/kg

Trifloksystrobin,

fungicid

Auberginer. Nytt virkeområde.

0,02* til 0,3 mg/kg

* = deteksjonsgrense

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmidlene fludioksonil, tiakloprid og trifloksystrobin er tillatt brukt i Norge. Bruksområde og bruksbetingelsene er ikke endret i Norge for disse preparatene i forhold til endrede grenseverdier. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. De nye grenseverdiene er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) både i forhold til nødvendigheten av å endre dem og i forhold til forbrukernes sikkerhet. EFSA konkluderte med at det ikke er noen risiko for at verken det akseptabelt daglig inntaket (ADI) eller den akutte referansedosen (ARfD) blir overskredet. EFSA har vurdert at det er akseptabelt å foreta de endringene som her er vedtatt.  

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 813/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0813

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.08.2011
Frist returnering standardskjema: 30.09.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.09.2011
Høringsfrist: 06.12.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen