Overgangsbestemmelser for visse akvariedyr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2010 av 7. desember 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 mht. varighet på overgangsbestemmelser for visse akvariedyr som skal til lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr ...

Commission Regulation (EU) No 1143/2010 of 7 December 2010 amending Regulation (EF) No 1251/2008 as regards the period of application of the transitional provisions for certain ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten følger forenklet prosedyre etter EØS-avtalen, og er gjennomført uten forutgående høring med hjemmel i matloven 23 tredje ledd. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 7. februar 2011 om endring i forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 hvor det er gitt en overgangsbestemmelse fram til 31. desember 2010 mht. import av akvariefisk som er mottakelig for EUS (en eksotisk sykdom på vår liste 1). I overgangsperioden kan akvariefisk som er mottakelig for EUS importeres til lukkede akvakulturanlegg for akvariefisk, også fra 3. stater som ikke kan dokumentere fristatus for EUS.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 slik at overgangsbestemmelsen forlenges fram til 31. desember 2012.  

Merknader

Rettsakten medfører behov for regelverksendring. I forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse føres forordning (EU) nr. 1143/2010 opp på listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved en henvisning i § 2.  

Rettsakten har bare betydning for akvariebransjen, og innbærer at visse akveriefisker fremdeles kan importeres til lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr fra tredjestater som ikke kan dokumentere fristatus for EUS. Utover dette, medfører ikke rettsakten noen økonomiske eller administrative konsekvenser.   

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1143/2010
Celexnr.: 32010R1143

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen