Shipbuilding aid guidelines

Retningslinjene om statsstøtte til skipsbygging...

Framework on State aid to Shipbuilding ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2011

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Spesialutvalget og referansegruppen for offentlig støtte ble orientert i e-post av 06.10.2010. 

Norske myndigheter sendte Kommisjonen et koordinert innspill på retningslinjene den 7.  desember 2010.

Sammendrag av innhold

De nåværende retningslinjene opphører ved utgangen av 2011 . EU-kommisjonen (heretter Kommisjonen) sendte høsten 2010  retningslinjene ut på høring. Hensikten med høringen var å finne ut om regelverket skal videreføres uforandret, revideres eller oppheves. Kommisjonen inviterte i den forbindelse til en høring der Norge sendte innspill.

Retningslinjene bygger på det generelle prinsippet om at offentlig støtte til skipsbygging kan bli gitt etter de vanlige reglene for offentlig støtte, bortsett fra i de tilfellene hvor de spesielle bestemmelsene i skipsbyggingsretningslinjene kommmer til anvendelse. Disse spesielle bestemmelsene var utformet for å reflektere visse kjennetegn ved skipsbyggingsmarkedet. Markedet er særpreget av å ha problemer med periodisk overkapasitet. Retningslinjene inneholder også særegne bestemmelser som innovasjonsstøtte, regional støtte, nedleggelsesstøtte, eksportkreditt, utviklingsstøtte og støtte til sysselsetting.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen