Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-MKS i Bulgaria

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/388/EU av 29. juni 2011 om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klauvsjuke i Bulgaria...

Commission Implementing Decision 2011/388/EU of 29 June 2011 concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.07.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 1. juli 2011 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.  

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2011/388/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2011/44/EU, som ble utarbeidet som følge av utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Det opprinnelige vedtaket inneholder et forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra enkelte områder i Bulgaria. Forbudet gjelder også innførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Vedtaket fastsetter også enkelte unntak fra forbudet.

Det har ikke vært innberettet nye utbrudd av munn- og klauvsjuke hos husdyr siden april, men det er for tidlig å avslutte tiltakene helt da det er nødvendig å forsikre seg om at sykdommen ikke lenger finnes hos dyrevilt. Imidlertid innskrenker man nå de områdene som skal være underlagt overvåkning og restriksjoner i kommisjons vedtak 2011/388/EU.   

Merknader

Kommisjonsvedtaket er gjennomført i forskrift 1. juli 2011 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Forskriften anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/388/EU
Celexnr.: 32011D0388

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen