Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo (EU) nr. 524/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2011 av 26. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol ...

Commission Regulation (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil and tebuc...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret etter at stoffer er søkt om for bruk i nye kulturer. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert forslagene til grenseverdier og funnet dem helsemessig trygge.

Tyskland tillot i en periode å markedsføre friske urter og te med høyere innhold av rester av bifenyl enn MRL, som var på deteksjonsgrensen. Det ble referert til eksepsjonelle omstendigheter knyttet til tilstedeværelse av dette stoffet fra forskjellige kilder som gjorde det umulig å produsere urter uten innhold som overskrider MRL (deteksjonsgrensen). De nye grenseverdiene for bifenyl er også vurdert av EFSA og ble ansett som helsemessig trygge for forbrukerne.  

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter.

Stoff

Nye kulturer hvor MRL er vurdert og sattKommentarer
BifenylMRL er satt til laveste deteksjonsgrense (LOD) for alle produktkategorier
DeltametrinPoteterLOD for sjøplanter, honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter
EtofumesatUrtete av blader og blomster av timianLOD for sjøplanter, honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter
IsopyazamDiverse kornsorterMRL er satt til laveste deteksjonsgrense for alle andre produkter
PropikonazolBord- og vindruer og eplerLOD for sjøplanter, honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter
PymetrozinSpinat, bladbete og portulakkLOD for sjøplanter, honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter
PyrimetanilErter med belgLOD for sjøplanter, honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter
TebukonazolDiverse sitrusfrukter

(Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 524/2011 for nøyaktig angivelse). 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer,

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten fastsetter maksimum grenseverdier (MRL) for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol i eller på visse produkter til deteksjonsgrensen. Deltametrin, propikonazol og pyrimetanil er tillatt brukt i Norge. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 524/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0524

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 20.07.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2011
Høringsfrist: 10.10.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen