Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/686/EU av 13. oktober 2011 som endrer vedtak 2004/211/EF vedrørende Mexico på listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt. ...

Commission Implementing Decision 2011/686/EU of 13 October 2011 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.10.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 20. oktober 2011 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at meksikanske myndigheter i august 2011 bekreftet tilfeller av sykdommen Venezuelansk equine encephalomyelitt (VEE) hos hester i to nye delstater i Mexico, Tabasco og Veracruz. Import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien fra disse områdene til EØS-området, er derfor ikke lenger tillatt. Venezuelansk equine encephalomyelitt (VEE)er tidligere påvist i delstatene Chiapas og Oaxaca, og tilsvarende forbud har vært gjeldende derfra.

  Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. MerknaderRettsakten krever endring i norsk regelverk. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslisten i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien ikke lenger er tillatt fra de aktuelle delstatene i Mexico. Tilsvarende endres tredjelandslisten i vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/686/EU
Celexnr.: 32011D0686

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 20.10.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen