Kommisjonsbeslutning om opphevelse av ERG

Kommisjonsbeslutning 2010/299/EUav 21. mai 2010 om opphevelse av av beslutning 2002/627/EF vedrørende opprettelse av gruppen for europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og-tjenester...

Commission Decision 2010/299/EU of 21 May 2010 repealing Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt i EU 21. mai 2010 og trådte i kraft for EU-landene 1. juni samme år.

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015 gjennom beslutning nr 105/2015.

Sammendrag av innhold

Beslutning 2002/627/EF omhandlet opprettelsen av gruppen for europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og-tjenester (ERG). Kommisjonsbeslutningen fra 21. mai 2010 gjelder opphevelse av ERG.

Merknader

ERGs arbeid videreføres i BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Norge har deltatt i ERGs arbeid med personalressurser, men har ikke hatt noe eget finansielt bidrag til ERG.  De administrative og økonomiske konsekvensene som følger av opprettelsen av BEREC er omhandlet i EØS-notat om forordning 1211/2009 om opprettelsen av BEREC.

Vurdering

Denne gruppen har allerede opphørt å eksistere. Innlemming av 2010/299/EF oppdaterer EØS-avtalen på dette punkt, og er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/299/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/627/EF
Celexnr.: 32010D0299

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2010
Frist returnering standardskjema: 12.07.2010
Dato returnert standardskjema: 30.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker