Miljømerkekriterier forlengelse av gyldighet

Kommisjonens vedtak av 14. november 2011 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF om forlengelse av gyldighetstiden for fellesskapsmiljømerket for visse produkter...

Commission Decision of 14 November amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2007/506/EC, 2007/742/EC, 2009/543/EC and 2009/544/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Beslutningen er vedtatt i EU 14. november 2011 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 16. november 2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2008/ 63/EC omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger angående miljømerking. Kommisjonsvedtak 2006/799/EF om jordforbedringsmidler forlenges til 31. desember 2013. Kommisjonsvedtak 2007/64/EF om vekstmedier forlenges til 31. desember 2013. Kommisjonsvedtak 2007/506/EF om såpe, shampoo og hårbalsam forlenges til 31. mars 3013. Kommisjonsvedtak 2007/742/EF om varmepumper forlenges til 31. mars 2013. Kommisjonsvedtak 2009/543/EF om utendørs maling og lakk og 2009/544/EF om innendørs maling og lakk forlenges til 30. juni 2013.  Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkravene for disse produktgruppene. Revisjon av de to første vedtakene starter høsten 2012, mens arbeidet er igangsatt for de siste 4 vedtakene, og disse ventes avsluttet i september 2012.   


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/740/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0740

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2011
Frist returnering standardskjema: 10.01.2012
Dato returnert standardskjema: 17.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen