Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-Revisjon av landlister

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/204/EU av 19. april 2012 om endring av vedleggene til vedtak 2003/467/EF når det gjelder anerkjennelsen av Latvia som offisielt fri for brucellose, og erklæring om at visse regioner i Italia, Polen og Portugal er offisielt frie for tuberkulose, brucellose og...

Commission Implementing Decision 2012/204/EU of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and en...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I-III til vedtak 2003/467/EF, som listefører medlemsstater og regioner som er erklært frie for henholdsvis tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Følgende endringer er gjennomført: 

Om tuberkulose:

 • I Italia er provinsene Asti og Biella i regionen Piemonte erklært frie for tuberkulose
 • Provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche i Italia, som allerede er listeført som fri for tuberkulose, inndeles i to forskjellige provinser; Ascoli Piceno og Fermo
 • I Portugal erklæres alle distrikter innenfor regionen Algarve som frie for tuberkulose

Om brucellose:

 • Latvia erklæres fri for brucellose hos storfe
 • I Italia erklæres alle provinser i regionen Valle d'Aosta som frie for brucellose
 • I Portugal erklæres alle distrikter innenfor regionen Algarve som frie for brucellose

Om enzootisk bovin leukose:

 • I regionen Sicilia i Italia erklæres provinsene Catania, Enna, Palermo og Ragusa som frie for enzootisk bovin leukose
 • I Polen erklæres 19 distrikter (powiaty) i fylkene Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warminsko-Mazurskie of Wielkopolskie som frie for enzootisk bovin leukose
 • I Portugal erklæres alle distrikter innenfor regionene Centro, Lisboa e Valo do Tejo og fire distrikter innenfor regionen Norte (Braga, Braganca, Viana do Castelo, Vila Real) som frie for enzootisk bovin leukose


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/204/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32012D0204

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 08.06.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen