Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1036/2012 av 7. november 2012 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF og vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 som gjelder oppføring av Kroatia på listene over tredjeland eller deler av disse som er godkjent med hensyn til innførsel av ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1036/2012 of 7 November 2012 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for Croatia in the lists of third countries or parts thereof from which the introduction of fresh meat and of certai...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. november 2012 om endringer i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til vedtak 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 206/2010, på bakgrunn av at det ikke har vært påvist klassisk svinepest hos tamsvin på Kroatias område siden 2008, samt at landet har gitt tilstrekkelige garantier med hensyn til overholdelse av EU-lovgivningen om klassisk svinepest. EU utførte inspeksjon i landet i 2010, og korrigerende tiltak etter denne ble tilfredsstillende gjennomført i 2011.

Forordning (EU) nr. 1036/2012 gjør endringer i tredjelandslistene slik at eksport av ferskt kjøtt fra tamsvin til EØS-området er tillatt. Det samme gjelder for kjøttprodukter av slikt ferskt kjøtt uten at det kreves noen spesifikk behandling slik det tidligere har vært krav om.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, og forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.   Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1036/2012
Celexnr.: 32012R1036

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen