Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i prospektforordningen

Utfyllende bestemmelser til prospektdirektivet - om utvidelse av de regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som ansees likeverdige med IFRS ...

Commission Delegated Regulation (EU) No 311/2012 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 809/2004, som gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2003/71/EC - prospektdirektivet.

Endringen gjelder i hovedsak en utvidelse av de regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som ansees likeverdige med IFRS, og dermed kan anvendes som regnskapsspråk for historisk finansiell informasjon i prospekter, uten å måtte omarbeides til IFRS.

Vurdering

Som følge av at endringen gjelder en utvidelse av de regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som kan anvendes i prospekt uten å måtte omarbeides, vil endringen sannsynligvis innebære en reduksjon av administrative forpliktelser for utstedere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0311/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0311

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2012
Frist returnering standardskjema: 25.05.2012
Dato returnert standardskjema: 17.04.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2012
Høringsfrist: 22.10.2012
Frist for gjennomføring: 04.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen