Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkriterier avispapir

Kommisjonens vedtak av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for EUs miljømerke for avispapir...

Commission Decision of 12 July 2012 etablishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for newsprint paper...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen er vedtatt i EU 12. juli 2012 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 28. juli 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Kommisjonens vedtak av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for EUs miljømerke for avispapir 

Sammendrag av innhold

Kriteridokumentet som ble vedtatt 12. juli 2012 fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke, Blomsten, til avispapir. Kriteriene setter strenge miljø- og helsekrav til produktene der det er fokusert på blant annet utslipp ved papirproduksjonen, energibruk, bærekraftig skogbruk og miljø- og helsefarlige kjemikalier. Kravene er i første rekke rettet inn mot avisproduksjonen på kontinentet, idet det kreves hele 70% resirkulert fiber i det miljømerkede papiret. Kravene er derfor mindre egnet for norsk produksjon, som i stor grad forsyner andre land med papir av ny fiber, som så kan resirkuleres.

Stiftelsen Miljømerking anser likevel kriteriene for å være tilfredsstillende og at de kan bidra til miljøforbedringer i papirproduksjonen. 


Merknader

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/448/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.07.2012
Frist returnering standardskjema: 11.09.2012
Dato returnert standardskjema: 17.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 231/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen