Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

forordning om toppdomenet .eu

Kommisjonsforordning - 560/2009/EF - endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implementering og forvaltningen av toppdomenet .eu ...

Commission Regulation (EC) No 560/2009 of 26th of June 2009 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2013

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Sammendrag av innhold

Rettsakten henger sammen med forordning 733/2002/EF, 874/2004/EF, 1654/2005/EF og 1255/2007/EF om tilgang på toppdomenet .eu, og inkuderer en rekke nye skriftspråk under .eu som en følge av ICANNs arbeid med internasjonaliserte domenenavn og opplister siste oppdaterte versjon av resvervasjonslisten over hvilke navn som er reserverte for registrering. Det norske skriftspråket (bokmål, nynorsk og samisk) var allerede inkludert som standard da vårt eget tegnsett ikke fraviker det normal ASCII-scriptet (American Standard Code for Information Intercharge) som består av vanlige, vestlige bokstaver, nummer og symboler. Det vil derfor være mulig å registrere domenenavn under .eu på både bokmål, nynorsk og samisk skriftspråk.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningene gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 560/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0560

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2012
Frist returnering standardskjema: 20.12.2012
Dato returnert standardskjema: 18.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2013
Høringsfrist: 26.04.2013
Frist for gjennomføring: 03.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.06.2013

Lenker

Til toppen