Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 102/2013 av 4. februar 2013 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder oppføringene for USA på listen over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til innførsel av levende hovdyr til Unionen, s...

Commission Implementing Regulation (EU) No 102/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction of live ungulates into the Union, the model veterinar...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 11. februar 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslisten og ett av helsesertifikatene til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet regulerer import av visse levende dyr og ferskt kjøtt til EØS-området.

USA ønsker å eksportere levende svin for avl og produksjon til EØS-området. De har imidlertid hatt flere utbrudd av vesikulær stomatitt (VS) det siste året. USA har redegjort for kontroll og overvåking av VS og dagens situasjon for svineinfluensa (H3N2) i en rapport. De positive tilfellene av VS har hovedsakelig vært hos hest, og lokalisert til to stater, hvorfra det ikke vil bli eksportert til EØS-området. VS er ikke påvist i domestiserte svin siden 1968. Det har tidligere vært foreslått at USA skal regionaliseres med tanke på slik eksport, man har imidlertid gått bort fra dette og ser på USA under ett. Det ilegges krav om at dyrene holdes i sykdomsfrie- og vektorbeskyttede bygg forut for eksporten. Det kreves også at dyrene skal være testet for VS i henhold til anbefalingene gitt i OIEs diagnostiske manual.

Tredjelandslisten og standardhelsesertifikatet «POR-X» oppdateres i tråd med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 88/2013.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.   

Økonomiske eller administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0102/2013
Celexnr.: 32013R0102

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 11.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen