Kommisjonsforordning om toppdomenet .eu

Kommisjonsforordning - 1255/2007/EF - endring av forordning 874/2004/EF som setter regler for implentering og forvaltning av toppdomenet .eu...

Commission Regulation (EC) No 1255/2007 of 25th of October 2007 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2013

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Sammendrag av innhold

Rettsakten henger sammen med forordning 733/2002/EF, 874/2004/EF og 1654/2005/EF om tilgang på toppdomenet .eu. Forordningen opplister alle navn som skal være reseverte/unntatt for registrering. Listene ga EU- og EFTA-landene mulighet til å oppliste navn av nasjonal betydning og for Norges del ble 25 variasjoner av ordet "Norge" reservert. Navn opplistet i rettsakten vil ikke kunne registreres av andre enn norske myndigheter. Eksempler på variasjoner er: Noreg, Norway, Norwegen, Noruega, Norvegija, Norveska osv.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningen gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1255/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R1255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2012
Frist returnering standardskjema: 20.12.2012
Dato returnert standardskjema: 18.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2013
Høringsfrist: 26.04.2013
Frist for gjennomføring: 03.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.06.2013

Lenker