Fiskeliste Tristan da Cunha og Mayotte

Kommisjonens implementeringsvedtak av 31. juli 2013 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere Tristan da Cunha i listen over fra hvilke tredjestater det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum og fjerning av Mayotte fra denne listen...

Commission implementing decision of 31 July 2013 amending Annex II to decision 2006/766/EC as regards the inclusion of Tristan da Cunha in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted and the deletion of Mayotte fro...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.07.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 31. juli 2013. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekravene i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Endringene skjer i listen over de tredjestater som det kan importeres fiskerivarer fra. Ene endringen gjelder Tristan Da Cunha, en del av det britiske oversjøiske territoriet Helena, Ascension og Tristan da Cunha. Sistnevnte blir nå listeført for import av hummer til EU. Den andre endringen gjelder Mayotte, som 1. januar 2014 fjernes fra tredjelandslisten, da øya etter en folkeavstemning har fått status som fransk oversjøisk departement fra mars 2011 og nå utgjør EUs ytterste grenseområde. Øya ligger i Indiahavet mellom Madagaskar og Mosambik. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Endringene trer i kraft straks, med unntak av endringen som gjelder Mayotte som trer i kraft 1. januar 2014. Rettsakten følger forenklet prosedyre. 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 415/2013
Celexnr.: 32013D0415

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.08.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 02.08.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen