Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grønnbok om skyggebankvirksomhet

Grønnbok skyggebankvirksomhet...

Green Paper Shadow Banking...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

EU-kommisjonen publiserte grønnboken 19. mars 2012 med høringsfrist 1. juni samme år. Det kom inn 140 høringsuttalelser. De fleste høringsuttalelsene og en oppsummering av disse fra desember 2012 er publisert på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/shadow_en.htm

Finansieringsvirksomhet utenfor banksektoren (skyggebankvirksomhet) kan medføre alternative finansieringsmuligheter og gi investorer alternativer til bankinnskudd og andre tradisjonelle plasseringer. På den annen side kan slik virksomhet på sikt utgjøre en potensiell trussel mot finansiell stabilitet. Sektoren har tradisjonelt ikke blitt prioritert av de ordinære banktilsyn. Formålet med grønnboken er å skaffe en oversikt over eksisterende skyggebankvirksomhet og trender, og å presentere refleksjoner om slik virksomhet for en bred høring blant interessenter. Høringen omfatter definisjoner, fordeler og risikoer, behov for regulering og overvåking mv.

Grunnet omfattende regulering av finanssektoren og strenge konsolideringsregler i Norge, vil mange virksomheter som internasjonalt anses som skyggebankvirksomhet, i Norge være underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Vurdering

Departementet støttet for det vesentlige de vurderinger og initiativ som grønnboken inneholdt i høringsuttalelse av 31. mai 2012.

Andre opplysninger

Skyggebankvirksomhet er gjenstand for stor oppmerksomhet internasjonalt. Blant annet har Financial Stability Board gjennomført en egen høring i løpet av høsten 2012.

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2012)102
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen