Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonens vedtak 2013/135/EU av 15. mars 2013 som endrer vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF om å forlenge gyldigheten av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til visse produkter...

Kommisjonens vedtak 2013/135/EU av 15. mars 2013 som endrer vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF om å forlenge gyldigheten av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til visse produkter...

Commission Decision 2013/135/EU of 15 March 2013 amending Decisions 2007/506/EC and 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2013

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt av EU 15. mars 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 19. mars 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 30/2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2013/135/EU omhandler forlengelse av gyldighetstiden for 2 tidligere beslutninger angående miljømerking, i påvente av at miljøkravene revideres.

Kommisjonsvedtak 2007/506/EF om såpe, shampo og hårbalsam forlenges til 31. desember 2013. Revisjon av dette dokumentet er satt i gang og kravene ventes sendt til "Regulatory Committee" til møtet i november 2013.

Kommisjonsvedtak 2007/742/EF om varmepumper forlenges til 31. desember 2013. Det er her startet et prosjekt for tildeling av fellesskapsmiljømerket til ovner generelt, der varmepumper vil bli en del av produktgruppen. Prosjektet antas ferdigstilt i løpet av 2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. 

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/135/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0135

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2013
Frist returnering standardskjema: 02.05.2013
Dato returnert standardskjema: 26.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen