Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1077/2013 av 31. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat fra Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidofilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis MBIMCC 8250, Lactobacillus delbruec...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1077/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidofilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis MBIMCC 8250, Lactobacillus d...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av en blandet bakterieflora som skal virke stabiliserende på tarmen hos spedgris som dier. Ingen av mikroorganismene er genmodifiserte. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at preparatet er trygt i bruk og at det kan øke kroppsvekten hos diende spedgris. Det er angitt en minimumsgrense for tilsetning av preparatet per kg fôrblanding for å sikre effekt. Analysemetode er anngitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra faste komitée for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet da tilsvarende preparater allerede finnes på markedet. En stabil tarmflora vil kunne gi økt tilvekst hos spedgris og virke beskyttende mot infeksjoner, dette er positivt både for dyrehelsen og økonomien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten godkjenner et preparat bestående av en blandet bakterieflora som skal virke stabiliserende på tarmen hos spedgris som dier. En balansert tarmflora vil kunne virke beskyttende mot infeksjoner og øke tilveksten hos diende spedgris. Dette vil være positivt både økonomisk og dyrevelferdsmessig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1077/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen