Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

gyldigheten til varmepumpekriterier

Kommisjonens vedtak av 30. oktober 2013 som endrer vedtak 2007/742/EF for å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til elektrisk drevne varmepumper, gass drevne varmepumper eller gassabsorberingsvarmepumper...

Commission Decision of 30 October 2013 amending Decision 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2013

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

Rettsakten er vedtatt av EU 30. oktober 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 1. november 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 11. desember 2015, jf. EØS-beslutning nr. 319/2015.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriene for å tildele EUs miljømerke for produktgruppen "elektrisk drevne varmepumper, gass drevne varmepumper eller gassabsorberingsvarmepumper" likeledes vurderingene verifiseringskravene skal være gyldige inntil 31. oktober 2014.

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentet i EØS-avtalen (forlengelse av gyldigheten til kriteriene) vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/633/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0633

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2013
Frist returnering standardskjema: 16.12.2013
Dato returnert standardskjema: 20.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 319/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen