Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IGS

Garantiordning for forsikring...

Insurance Guarantee Schemes ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Hvitboka ble sendt på høring i juli-november 2010. Høringssvarene er offentlig tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsider.

EU-Kommisjonen har etter høringen ikke publisert ytterligere vurderinger eller forslag til direktiv.

I 2010 publiserte EU-kommisjonen en hvitbok om garantiordninger for forsikring. I hvitboka skisser Kommisjonen hvordan EU bør ha et rammeverk for beskyttelse av forsikringstakere/forbrukere, og foreslår at området bør reguleres i EU med krav om at alle medlemsland har en garantiordning som tilfredsstiller et minimumssett av krav. Hvitboka presenterte en rekke problemstillinger det må tas stilling til i forbindelse med utarbeidelse av slikt regelverk.

Vurdering

Norge har allerede garantiordning for skadeforsikring. Hvitboka omfatter også garantiordning for livsforsikring. Dette er et område som ikke er regulert i Norge i dag, og hvor det evt. må etableres ny ordning dersom nytt EU-regelverk tas inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2010)370
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen