Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsolidert dobbeltskrogsforordning

Konsolidert forordning om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip...

Regulation of the European Parliament and of the Council on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tanker...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonen oversendte forslaget til Rådet og Parlamentet 23. september 2011. Forordningen ble vedtatt 13. juni 2012.

Sammendrag av innhold

Forordningen samler regelverket i forordningen om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip (nr 417/2002/EF) med de senere endringsforordningene i en ny rettsakt. I tillegg til å samle reglene i forordningen og de senere endringene, inneholder rettsakten endringer i reglene om Kommisjonens adgang til å endre forordningens henvisninger til den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL). Utover dette inneholder ikke forordningen endringer.

Merknader

Tidligere forordning 417/2002/EF med endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog (for-2003-02-20-254). Krav til dobbeltskrog for oljetankskip følger også av MARPOL, som er gjennomført i forskrift om hindring av forurensing fra skip (for-1983-06-16-1122).

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet sendte Kommisjonens forslag til samlet forordning på kort høring til berørte hovedorganisasjoner. Høringsinstansene hadde ikke merknader til forslaget.

Vurdering

Forordningen samler forordning 417/2002/EF og de senere endringene (forordningene 2099/2002/EF, 1726/2003/EF, 2172/2004/EF, 457/2007/EF, 1163/2009/EF og 219/2009/EC). Forordning 219/2009/EC er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og omhandler tilpasning til forskriftsprosedyren med kontroll (regulatory procedure with scrutiny). Etter artikkel 10 (som er forordning 219/2009/EC tilpasset Lisboatraktaten) kan Kommisjonen vedta endringer i forordningens referanser til MARPOL, forutsatt at forordningens virkeområde ikke utvides. Forordningen inneholder nærmere regler om prosedyrene for slike endringer i forslaget artiklene 11 til 13. Forordningen medfører at alle reglene knyttet til framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog samles i en rettsakt mot sju i dag. Dette gjør regelverket mer oversiktelig. Forordningene som samles i forslaget er, med unntak av forordning 219/2009/EC, tatt inn i EØS-avtalen. Konklusjon: Rettsakten er EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)566 final
Rettsaktnr.: 530/2012
Basis rettsaktnr.: 417/2002
Celexnr.: 32012R0530

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 13.06.2012
Dato returnert standardskjema: 31.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen