Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

AIFM-forordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om supplering til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om unntak, generelle vilkår for drift, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet i markedet og tilsyn ...

Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of 19 December 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

EØS-regler som tilsvarer forordningen er gjennomført i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-1.            

I direktiv 2011/61/EU (AIFMD) er Kommisjonen gitt kompetanse til å vedta delegerte rettsakter på en rekke av direktivets områder, og dette er gjort i forordning 231/2013. Forordningen gir utfyllende bestemmelser om bl.a. beregning av forvaltningskapital, metoder og beregning av finansiell giring for fond, beregning av tilleggskapital eller ansvarsforsikring for forvalter, depotmottakers rolle, opplysnings- og rapporteringskrav, samarbeid og utveksling av informasjon mellom ulike tilsynsmyndigheter i og utenfor EØS, samt operasjonelle og organisatoriske krav for forvalter, herunder risiko- og likviditetsstyring, verdivurdering, utkontraktering mv.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 231/2013
Basis rettsaktnr.: 0061/2011
Celexnr.: 32013R0231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2013
Frist returnering standardskjema: 21.04.2013
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 10.08.2016
Frist for gjennomføring: 30.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2016

Lenker

Til toppen