Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beslutning om endring av ELV-direktivet

Kommisjonsdirektiv 2013/28/EU som endrer vedlegg II til parlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Directive 2013/28/EU of 17 May 2013 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning 16. mai 2014.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53/EC for kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003.  Kommisjonsdirektivet 2013/28 endrer vedlegg II til Parlaments- og rådsdirektiv 2000/53 og fastsetter implementeringsfristen for medlemslandene til innen tre måneder etter publisering i Official Journal of the European Union.  

Direktivets vedlegg II omtaler bruksområder og materialer som ikke er omfattet av forbudet og det følger av direktivets art. 4(2)(a) at dette vedlegget skal endres i tråd med den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området. Siste endring av vedlegget kom av kommisjonsbeslutning 2011/37 som fastsatte nye grenseverdier for innhold av farlig stoffer i komponenter som er unntatt fra forbudet. Anneks II av kommisjonsdirektiv 2013/28 erstatter igjen forrige vedlegg II. Enkelte av unntakene i vedlegg II er tilknyttet fotnoter som sier at unntaket skal revurderes av EU kommisjonen ved en gitt dato.

Endringen som nå er gjort er i form av en oppdatert tabell som har samme format som forrige versjon med informasjon om unntakenes omfang og utløpsdato. Unntaket i punkt 8(i), for bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glass med unntak av loddematerialer i ruter av laminert glass, hadde nådd sin revurderingsdato, og Kommisjonsdirektivet 2013/28 representerer utfallet av kommisjonens revurdering. Den eneste endringen som er gjort er at utløpsdato for unntaket nå er utvidet til 1.1.2016.

Merknader

Direktivet vil ikke medføre endringer i produktforskriften, ettersom vedlegg III til kapittel 2, Materialer og komponenter unntatt fra forbudet i § 2-19, som tilsvarer vedlegg II til Direktiv 2000/53/EC, er innført uten fotnotene om revurdering av EU-kommisjonen. Det vil heller ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instanser

Vurdering

Rettsakten er begrenset til å presisere en foregående kommisjonsdirektiv. Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/053/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF
Celexnr.: 32013L0028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2013
Frist returnering standardskjema: 03.07.2013
Dato returnert standardskjema: 31.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.06.2014

Lenker

Til toppen