Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vurdering av USAs revisortilsyn

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/280/EU av 11. juni 2013 om de kompetente myndigheters tilstrekkelighet i USA i henhold til europaparlamentets- og rådets direktiv 2006/43/EF...

Commission Implementing Decision 2013/280/EU of 11 June 2013 on the adequacy of the competent authorities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Beslutningen er fattet med hjemmel i revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) art. 47.

Beslutningen innebærer at "the Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America" (PCOAB) og "the Securities and Exchange Commission of the United States of America" (SEC) er vurdert som tilstrekkelige ut fra formålet med art. 47 i revisjonsdirektivet. Beslutningen innebærer at revisortilsynsmyndighetene i EU ved fellestilsyn med amerikanske tilsynsmyndigheter, kan tillate at arbeidspapirer eller andre dokumenter som tilhører revisorer eller revisjonsselskaper i EU, kan gis til PCOAB eller SEC. En forutsetning for slik overføringen er at det inngås en særskilt avtale mellom ansvarlige myndigheter, og at opplysningene kun brukes til å utføre tilsynsoppgaver. Avtalen skal inneholde bestemmelser om taushetsplikt som beskytter personopplysninger, forretningshemmeligheter og/eller følsomme kommersielle opplysninger som angår revisor og revisjonsklienten.

Beslutningen gjelder for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2016.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant.

Kommisjonsbeslutningen krever ikke endringer i norsk lov eller forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/280/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/43/EU
Celexnr.: 32013D0280

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2013
Frist returnering standardskjema: 22.11.2013
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen