Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ASF Latvia infisert sone

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/530/EU av 13. august 2014 om visse midlertidige beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Latvia (meddelt under nummer C(2014) 5915)

Commission Implementing Decision No. 2014/530/EU of 13 August 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Latvia (notified under document C(2014) 5915)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Latvia har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på eget territorium. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Litauen etablert en sone som omfatter det infiserte området og hvor tiltakene i artikkel 15 gjennomføres. For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at det på unionsnivå blir enighet om hvilke områder som skal omfattes i sone. Denne forordningen lister de områder som omfattes og vil bli revurdert på første møte mellom medlemslandene. Listeføringen er gyldig til 15. september 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Latvia.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot Latvia og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/530/EU
Celexnr.: 32014D0530

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen