Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tiltak mot afrikansk svinepest, Latvia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/417/EU av 27. juni 2014 om visse midlertidige beskyttelsestiltak om afrikansk svinepest i Latvia (meddelt under nummer C(2014) 4536)

Commission Implementing Decision of 27 June 2014 No. 2014/417/Eu concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Latvia (notified under document C(2014) 4536)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Latvia har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Latvia etablert soner hvor tiltakene som beskrives i art 10 og 11 gjennomføres.

For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Latvia og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Rettsakten lister opp de områder som skal omfattes. Listeføringen er gyldig til 31. juli 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Latvia.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot Latvia og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/417/EU
Celexnr.: 32014D0417

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen