Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet ASF bekjempelsesplan Polen og Litauen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/442/EU av 7. juli 2014 om godkjenning av planene for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende gris i gitte områder av Litauen og Polen (meddelt under nummer C(2014) 4551)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION No. 2014/442/EU of 7 July 2014 approving the plans for the eradication of African swine fever in feral pigs in certain areas of Lithuania and Poland (notified under document C(2014) 4551)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/60/EF setter minimumskrav til tiltak for å kontrollere afrikansk svinepest (ASF). Litauen og Polen har funnet afrikansk svinepest på eget område i begynnelsen av 2014. Begge land har igangsatt tiltakene beskrevet i direktivet. I vedlegget til vedtak 2014/178/EU er en liste over høyrisiko områder for ASF og i hvilke områder bekjempelsestiltak skal gjennomføres. Litauen og Polen har overlevert sine bekjempelsesplaner til kommisjonen. Kommisjonen har funnet planene til å være i overensstemmelse med direktivet.

Denne rettsakten godkjenner bekjempelseplanene for ASF tilhørende Litauen og Polen og forplikter landene til å gjennomføre planene. Vedtaket er kun rettet mot Litauen og Polen og medfører ingen endring av norsk rett.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot Litauen og Polen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/442/EU
Celexnr.: 32014D0442

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen