Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-fristatus EBL

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/441/EU av 7. juli 2014 som endrer vedtak 2003/467/EF og erklærer Estland som offisielt fritt for enzootisk bovin leukose (meddelt under dokumentnummer C(2014) 4547)

Commission Implementing Decision 2014/441/EU of 7 July amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State (notified under document C(2014) 4547)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2003/467/EF som listefører medlemstater som er erklært frie for enzootisk bovin leukose (EBL). Estland har levert inn dokumentasjon til Kommisjonen som viser at landet oppfyller kravene i Direktiv 64/432/EF til status som offisielt fritt for EBL, og føyes derfor til listen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men listene legges ut på Mattilsynets hjemmesider.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/441/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32014D0441

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2014
Frist returnering standardskjema: 15.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen