Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av avfallsforsendelsesforordningen (WSR)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1234/2014 som endrer forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall

Commission Regulation (EU) No 1234/2014 of 18 November 2014 amending Annexes IIIB, V and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1234/2014 2014 endrer forordning (EU) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall, som er innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr. 073/2008 og gjennomført i norsk rett. Endringene gjelder innsetting av to avfallskoder i vedlegg V, del 1, liste B samt sletting av tre avfallskoder i vedlegg IIIB. I tillegg må vedlegg VIII oppdateres slik at det samsvarer med de nylig vedtatte veiledningene på Environmentally Sound Management (ESM, eller miljømessig forsvarlig behandling) av brukt og kassert datautstyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen om grenskryssende forsendelse av avfall er vedlegg til kapittel 13 i avfallsforskriften. Dette vedlegget må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det tilkommer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser ved denne kommisjonsforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er blitt behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ansees å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1234/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1234

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.11.2014
Frist returnering standardskjema: 05.01.2015
Dato returnert standardskjema: 02.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen