Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 1204/2013 av 25. november 2013 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 angående opplysningene om Republikken Moldova på listene over tredjeland, hvorfra visse typer kjøtt, kjøttprodukter, egg og eggprodukter kan innføres til Unionen...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1204/2013 of 25 November 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the Republic of Moldova in the lists of third countries from which certain meat, meat products, eggs and egg products may be introduced into the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.02.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.    

Sammendrag av innhold

Rettsaken medfører at Moldova føres på listen over tredjeland som det er tillatt å
importere egg fra.

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Moldova ønsker å eksportere egg til den europeiske union. Kommisjonen har tidligere godkjent Moldovas overvåkningsplan for restkonsentrasjoner i egg. Videre har Moldova fremlagt de nødvendige opplysninger for søknad om å komme på listen over godkjente tredjeland for eksport av egg til EU. Kommisjonen har konkludert med at varmebehandling av eggene reduserer de potensielle dyrehelserisiki til et ubetydelig nivå.

Forordning (EF) nr. 798/2008 bilag 1 får en ny linje som inkluderer Moldova.

Endringene medfører notifiseringsplikt til ESA.


Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1204/2013
Celexnr.: 32013R1204

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 17.02.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen