Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anerkjennelse av Georgia - STCW

Kommisjonsbeslutning 2013/794/EU av 19. desember 2013 om anerkjennelse av Georgia i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EC om opplæring og sertifisering av sjøfolk...

Commission Implementing Decision of 19 December 2013 on the recognition of Georgia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers, 2013/794/EU...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 19. desember 2013 og trådte i kraft i EU etter publisering i Official Journal 21. desember 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved implementeringsbeslutning anerkjent Georgia med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Dette innebærer at Norge kan anerkjenne sertifikater utstedt av Georgia, men implementeringsbeslutningen innebærer ingen plikt til slik anerkjennelse. Georgia var tidligere anerkjent, men anerkjennelsen ble i 2010 trukket tilbake etter en EMSA-inspeksjon. Kypros begjærte i 2012 på nytt Georgia godkjent, og etter gjennomgang av utdanningssystemer mv. har Kommisjonen igjen anerkjent Georgia.
Merknader
Rettsakten krever ikke endringer i nasjonalt regelverk, og rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært framlagt for COSS hvor Norge er representert.Hovedorganisasjonene har vært hørt og har ingen innsigelser på at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering

   Det følger av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 83 jf. § 84 at anerkjennelse av utdanning og tilhørende sertifikater fra stater utenfor EØS forutsetter at staten er anerkjent av Kommisjonen. Det er dermed ikke behov for å gjøre endringer i nasjonale forskrifter etterhvert som nye stater anerkjennes av Kommisjonen.  Det følger av at Georgias godkjenning var trukket, at sertifikater fra perioden hvor trekkingen var besluttet og til ny godkjenning ble vedtatt, ikke vurderes som gyldige. Nasjonalt regelverk vurderes å være i samsvar med beslutningen.

Rettsakten vurderes relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/794/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EU
Celexnr.: 32013D0794

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2014
Frist returnering standardskjema: 17.02.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen