Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det andre settet med sikkerhetsmål

Kommisjonsvedtak 2013/753/EU som endrer vedtak 2012/226 om det andre settet med sikkerhetsmål for jernbanen...

Commission implementing Decision 2013/753/EU of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 11. desember 2013, publisert i EU-tidende 13. desember 2013 og trådte i kraft samme dag. Vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-Komiteens beslutning nr. 92/2014 16. mai 2014.  Vedtaket ble gjennomført i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål, som ble vedtatt og trådte i kraft 19. mai 2014.

Sammendrag av innhold

Vedtaket gjelder felles sikkerhetsmål for Bulgaria, Romania og Slovakia fordi disse ikke hadde tilgjengelige data da disse ble fastsatt for resten av EU. Det samme gjelder for Kroatia som ikke ble medlem før 1. juli 2013.

Det opprinnelige vedtaket 2012/226 er implementert i Norge gjennom forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål for jernbanen. I forbindelse med implementeringen av dette vedtaket fikk Norge tilpasningstekst for de nasjonale sikkerhetskravene til Norge. Ved gjennomføringen av vedtaket i norsk rett endres forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål for jernbanen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært på høring, da det må anses som åpentbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4.

Vurdering

Rettsakten har ingen betydning for Norge. Først ble det vurdert slik at den ikke skulle gjennomføres og kunne plasseres i Gruppe 3. Det ble deretter bestemt at det var hensiktsmessig å implementere den slik at all historikk og samtlige data er tilgjengelige. Rettsakten plasseres derfor i Gruppe 2.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/753/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/49/EU
Celexnr.: 32013D0753

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2013
Frist returnering standardskjema: 24.01.2014
Dato returnert standardskjema: 31.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 93/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 19.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.06.2014

Lenker

Til toppen