Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1404 av 20. desember 2013 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo1,4-beta-glucanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til slaktegris (innehaver av...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1404/2013 of 20 December 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo1,4-beta-glucanase produced av Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for pigs for fattenin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde av et enzympreparat brukt som fôrtilsetningsstoff til slaktegris. Preparatet er fra før av godkjent brukt til avvent smågris og fjørfe. The European Food Safety Authority (EFSA) finner preparatet trygt til bruk og at det kan ha fordøyelsesfremmende effekt hos slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoff og i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er angitt minimumsdose for å sikre effekt, og en anbefalt dosering for begge enzymene som inngår i preparatet. Analysemetode er angitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 12. januar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring  i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da preparatet allerede finnes på markedet får godkjenningen ikke konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For brukere kan godkjenningen av utvidet bruksområde være en fordel når samme preparat kan benyttes f. eks. til både avvendt smågris og slaktegris.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir et utvidet bruksområde for et enzympreparat som kan virke fordøyelsesfremmende hos slaktegris. God tarmfunksjon er viktig både for å sikre god velferd og god tilvekst. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1404/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1404

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.02.2014
Dato returnert standardskjema: 21.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen