Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkriterier for bildebehandlingsutstyr

Kommisjonens vedtak 2013/806/EU av 17. desember 2013 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til bildebehandlingsutstyr...

Commission Decision 2013/806/EU of 17 December 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for imaging equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 17. desember 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 28. desember 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stilftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet angir krav til printere, kopimaskiner og multifunksjonsmaskiner til privat- og kontorbruk. Nøkkelkriteriene omhandler energieffektivitet, utslipp av helseskadelige gasser, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier og støy. Det er også krav til materialgjenbruk og resirkulering og produktene skal være konstruert med tanke på resirkulering av tonerkassetter og blekkpatroner.


Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Det er utarbeidet  kriterier for denne type produkter også under den nordiske miljømerkeordningen, men Svanemerket har krav til en mer omfattende produktgruppe. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningen er i hovedsak identiske.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/806/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0806

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2014
Frist returnering standardskjema: 25.02.2014
Dato returnert standardskjema: 21.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.05.2014

Lenker

Til toppen