Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkriterier: forlengelse av gyldigheten

Kommisjonens vedtak 2013/793/EU av 19. desember 2013 om endring av vedtak 2007/506/EF for å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam...

Commission Decision 2013/793/EU of 19 December 2013 amending Decision 2007/506/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to soaps, shampoos and hair conditioners...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 19. desember 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 21. desember 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 27. juni 2014, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 138/2014.

Sammendrag av innhold

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til sepe, shampo og hårbalsam gikk ut 31. desember 2013. Kommisjonens vedtak 2013/793/EU forlenger gyldigheten for disse kriteriene til 31. desember 2014.

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-mijømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. I dette tilfellet er det kun tale om forlengelse av gyldigheten av kriteriene.

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen miljømerking anser denne forlengelsen som akseptabel og kurant.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/793/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0793

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2014
Frist returnering standardskjema: 07.03.2014
Dato returnert standardskjema: 20.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 28.06.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen