Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 684/2014 av 20. juni 2014 om godkjenningen av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til avlshøner ( innehaver av godkjenning DSM Nutritional products Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) No 684/2014 of 20 June 2014 concerning the authorisation of canthaxanthin as a feed additive for breeder hens ( holder of the authorisation DSM Nutritional products Ltd)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til avlshøner. Canthaxanthin er tidligere godkjent som fargestoff, men nå er preparatet klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Canthaxanthin er et naturlig karotenoid, og EFSA finner stoffet trygt i bruk med den grenseverdien som er satt og at det kan kunne bedre reproduksjonsegenskapene hos avlsfjørfe målt som flere befruktede egg og økt klekkbarhet.

Analysemetode er angitt. Det er også fastsatt minimumskrav til innhold av aktiv substans i fôrtilsetningsstoffet.

Brukes flere canthaxanthin-preparater samtidig, skal totalinnholdet ikke overstige 6 mg/kg fullfôr. Brukes preparatet sammen med andre karotenoider skal den totale mengde av alle karotenoider  ikke overstige 80 mg/kg fullfôr.

Det er satt MRL-verdier for lever og skinn/fettvev.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. juli 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Preparatet har eksistert på markedet lenge som fargestoff, men har nå fått en nytt bruksområde. Godkjenningen medfører ingen endring i  Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir et nytt bruksområde til et preparat som finnes på markedet fra før. Preparatet er funnet å ha positiv effekt på alvshøners ytelse.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 684/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0684

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.08.2014
Høringsfrist: 03.10.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen